dot
dot
dot

dot
ไต้หวันขึ้นราคาเหล็กรูปพรรณ article

ไต้หวันขึ้นราคาเหล็กรูปพรรณ

Tung Ho Steel Enterprise ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนรายใหญ่ที่สุดในไต้หวันที่มีกำลังการผลิตเหล็กตัว H ขนาด 900,000 ตัน ประกาศขยับราคาขายในประเทศเหล็กตัว H ขึ้นอีกตันละ 800 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อตัน (25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน) ตามระดับราคาเศษเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาเหล็กตัว H ขนาดเล็ก-ขนาดกลางเกรด A36 ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 24,400 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อตัน (773 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน)

 

 

(อ้างอิงมากจาก www.isit.or.th (สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

ข่าวสารวงการเหล็ก article
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 3 article