ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กที่น่ารู้ article

คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็ก

Alloy Steel เหล็กพิเศษที่มีส่วนผสมของอัลลอยด์
Annealing การอบเหล็กให้อ่อน เพื่อลดความแข็งและความเปราะลง ง่ายต่อการกลึง
Carburizing การชุบผิวแข็งโดยการเติมคาร์บอนลงไปที่ผิวเหล็ก ทำให้เหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนผิวเท่านั้น ส่วนความแข็งของเนื้อเหล็กภายในยังเหมือนเดิม
Cold Drawn Steel เหล็กที่ได้จากการรีดเย็น ทำให้ผิวของเหล็กมีสีขาว (เช่น เหล็ก S50C ผิวขาว)
Elongation การใช้แรงดึงโลหะให้ยืดตัว
Flame-hardening Steel เหล็กที่ชุบแข็งโดยเปลวไฟ
 Hardness  ความแข็ง
 Heat Treatment  การอบชุบ (เป็นความหมายรวมถึง การชุบแข็ง การอบอ่อน หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่มีการให้ความร้อนกับเหล็ก)
 Hot Rolled Steel  เหล็กที่ได้จากการรีดร้อนโดยตรง ดังนั้นในการการกลึงจะแข็งกว่าเหล็กที่ผ่านการ Normalizing หรือเหล็กที่ผ่านการ Annealing
Induction  การชุบแข็งโดยใช้คลื่นความถี่สูงผ่านขดลวดที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เพื่อชุบแข็งที่ผิว โดยความลึกจะขึ้นอยู่กับความร้อนที่ผ่านขดลวด
 Nitriding  การชุบผิวแข็งโดยการเติมไนโตรเจนลงไปที่ผิวเหล็ก ทำให้เหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนผิวเท่านั้น ส่วนความแข็งของเนื้อเหล็กภายในยังเหมือนเดิม
 Normalizing  การอบให้เหล็กมีเนื้อเหล็ก (grain) และความแข็งสม่ำเสมอทั่วทั้งเส้น ง่ายต่อการกลึง
Pre-hardened Steel  เหล็กที่ชุบแข็งเรียบร้อยแล้วจากโรงงานที่ผลิต
Press Die แม่พิมพ์อัด
Punching Die แม่พิมพ์ตัดกระแทก
Rough Turned Steel เหล็กที่มีการกลึงผิวแล้ว
Strength ความแข็งแรง
Stress Relieve การอบให้คลายความเค้น
Toughness ความเหนียว
Vacuum Heat Treatment การชุบโดยใช้เตาสุญญากาศ แบ่งเป็น การชุบน้ำมัน (Oil quenching) และการชุบแก็ส (Gas quenching)
Wear Resistance ความทนต่อการสึกหรอ

 

 

 
ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

เหล็กต้านแผ่นดินไหว article
สูตรการคำนวณน้ำหนัก articleบริษัท โดราสตีล จำกัด 41/9 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร