dot
dot
dot

dot
เกี่ยวกับเรา

 

        องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 09 พฤศจิกายน 2552 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายชนะ  จึงโสภณวิทวัส และนายวิชัย อักษรจินดารัตน์  จดทะเบียนด้วยทุน 5 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนเป็น 30 ล้านบาทในปี 2557

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ 

        บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กเส้นกลม และข้ออ้อย ยี่ห้อ Tiscon,ตราช้าง,SSS,BSI,BISW,TSC และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนสินค้าประเภทเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ จัดจำหน่ายโดยวิธีค้าส่ง และค้าปลีก ให้กับร้าน,ผู้รับเหมาก่อสร้าง,โรงงานอุตสาหกรรม,บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกระดับ

วิสัยทัศน์

          บริษัทจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการขายส่งเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กประเภทต่างๆ เข้าสู่หน่วยงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการบริการ การจัดส่ง ให้ตรงตามความต้องการของบริโภค ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

       บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และนำนวัตกรรมของสินค้าในหมวดเหล็ก มาตอบสนองความต้องการ  ของลูกค้า อีกทั้งพัฒนาในการจำหน่าย การจัดส่ง  การบริการ ให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน และภายใต้ราคาที่ยุติธรรม และแข่งขันได้

        บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้บริโภคอย่างสูงสุด