dot
dot
dot

dot
ข่าวสารวงการเหล็ก article

   ราคาบิลเลตในอาเซียนยังคงอ่อนตัวลงต่อ

ราคานำเข้าบิลเลตในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงอ่อนตัวต่อ โดยราคาเสนอขายของบิลเลตจาก CIS อยู่ที่ 600-610 เหรียญสหรัฐฯต่อตันที่ท่าปลายทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 คิดเป็นการลดลง 50-60 เหรียญต่อตัน เมื่อเทียบกับราคาสูงสุดในช่วงกลางเดือนเมษายน อย่างไรก็ตามผู้ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า มีลูกค้าสนใจที่จะซื้อบิลเลตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากราคาเศษเหล็กในตลาดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นความต้องการบิลเลตยังได้รับผลกระทบจากฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมก่อสร้างในหลายๆส่วนของภูมิเอเชียต้องชะลอตัว โดยล่าสุดราคาบิลเลตจากไต้หวันถูกเสนอขายที่ราคา 620-630 เหรียญสหรัฐฯต่อตันที่ท่าปลายทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ราคาเสนอขายจากผู้ผลิตมาเลเซียและไทยอยู่ที่ 630 เหรียญสหรัฐฯต่อตันที่ท่าปลายทางเช่นกัน

 

(อ้างอิงมากจาก www.isit.or.th (สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

ไต้หวันขึ้นราคาเหล็กรูปพรรณ article
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 3 article